Tag: father

Careless Naked image - Ref: 1656799201

குடும்ப ஓழ் திருவிழா

எங்கள் வீடே விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது. வீடு முழுவதும் அழகாக அலங்கரிக்கப் பட்டிருந்தது. வீட்டில் எல்லோரும் புத்தாடை உடுத்தியிருந்தார்கள். அனைவரும் முகத்தில் சந்தோஷத்தோடு உற்சாகமாக திரிந்தார்கள். சமயலறையில் விருந்து தயாராகிக் கொண்டிருந்தது. புதுவகை இனிப்புகள் ரெடியாகிக் கொண்டிருந்தன. வீடு முழுவதும் கேலிப்பேச்சும் சிரிப்பொலியுமாக இருந்தது. எல்லாம் எதற்காக

Read More
Careless Naked image - Ref: 1635951601

முத்துக்கு முத்தாக

இளங்கோ தன்னையே வெறித்துக் கொண்டிருப்பதை, கண்ணம்மா கவனித்துக் கொண்டுதானிருந்தாள். பேரன் தானே என்று அசட்டையாக மாராப்பு விலகுவது பற்றிக் கவலைப்படாமல் இருந்தவளுக்கு, அவனது பார்வை குறுகுறுப்பை ஏற்படுத்தியது. விலகுகிற மாராப்பைச் சரி செய்வதா, வேண்டாமா என்று அவளுக்குள் ஒரு சின்னக் குழப்பம். போதாக்குறைக்கு, இந்த வயதிலும் தன்னால் ஒரு வாலிபனுக்குக் கிளர்ச்சி ஏற்படுத்த

Read More
Careless Naked image - Ref: 1679659390

Watching My Loving Parents - Part 4

After a 40-minute long jog around the neighbourhood and avoiding the temptation to play football, I came back home just before dusk. Outside my house, I took off my drenched t-shirt and stretched down for a few minutes before resting my bums on the lower steps of the wooden staircase, willing my body to cool down. The long run was needed as the morning session with Aayahmah, the afternoon episode with Mom and the unexpected "incident" with Leela had ignited my youthful body with so much feelings and so much passion that I was going crazy with desire. "Hey you! Got and get your shower! We are ready to go to the temple" yelled Leela from the veranda behind me. I just sat there motionless, lost in my thoughts, till I felt a hand swipe over my sweaty back. Turning around, I looked into Leela's angelic face, as she sat down on the staircase behind me, smartly dressed in a colourful half sari. I smiled at her ever so innocently. "Penny for your thoughts?" Leela teased. "Worth

Read More
Careless Naked image - Ref: 1679551390

Watching My Loving Parents - Part 3

I was woken up by the loud noise of a motorbike – it felt as though the motorbike was right next to my room wall. Grumbling, I pulled away my blanket and turned to look at my bedside clock. It was already 10:15 am. God! I must have slept like a log – but considering the extended physical activities of the night before, it was no surprise. I allowed myself a smile as I got out of bed. I opened my window and looked through the wire-netting towards our neighbour's house which was about 20 meters away from ours. Sure enough, there was our Malay neighbour busy tuning his motorbike. I picked up my towel from the rack, switched off the fan and stepped out of my room. The house seemed unusually quiet, no visible or audible sign of my Aayahmah. After using the toilet, I went to the kitchen – she was not there but a warm mug of coffee was waiting for me. I took a sip and then went to her room – again, empty. I came out to the dining area, put my mug down on the table and wondered

Read More
Careless Naked image - Ref: 1679767390

Watching My Loving Parents - Part 2

Bright rays of sunlight beamed into my room through tiny openings on the wooden walls of my room, as I woke up on the Tuesday morning, to the sounds of birds happily chirping on the jambu (guava) and belimbing (star fruit) trees at the back of my house (right behind my room). Recalling the events of the night before I felt overjoyed about my sexual graduation and that I was no longer a virgin. More importantly, my first sexual experience had been so beautiful, so intense and so satisfying – the pleasures and feelings that had run through my body were beyond any of my expectations. If that was what sex and making love was about, then I wanted more - I had found paradise. Making love to Aayahmah was wonderful and if last night was anything to go by, she was as much in need of the pleasures of the flesh as I was. The clean, affectionate and soft-spoken lady I knew as my Aayahmah had transformed into a female animal in bed, fucking me like a bitch in heat and urging me on with

Read More
Careless Naked image - Ref: 1678899601

Watching My Loving Parents - Part 1

We were an average family of five, well known and respected in the community. My Dad, Ravi, was a postmaster at the local post-office and my Mum, Rani, was a staff-nurse at the district hospital. Dad was then 53 and Mum had just turned 50. Both had fallen in love with each other many moons ago and brought three of us into this world. My eldest sister, Sheela, was 27, a dentist by qualification, recently married to a lawyer and happily settled down in Kuala Lumpur. My second sister, Leela, was 22 and in her third year of a psychology degree at the Science University in Penang. My name is Mohan and I was the youngest at 18. I had just started my first semester, pursuing a Chemical Engineering degree at the University of Malaya in Kuala Lumpur. Our home was located in the town of Tampin in the southern part of Malaysia. At that time, we stayed in a government house (provided by the government, since both my parents were working in the civil service) in a "civil-servants"

Read More