Tag: stranger

ஒரு காட்டில் கணவன் கண் முன்னால் கூட்டு ஓழ்

ஒரு காட்டில் கணவன் கண் முன்னால் கூட்டு ஓழ்

"ஏங்க. சொல்றதை கேளுங்க" என்று என் கணவரை எழுப்பினேன். என் கணவர் கும்பகர்ணன் போல தூங்கிக் கொண்டு இருந்தார். நான் அவரை தட்டி எழுப்ப."ம்ம்ம்ம்" என்று என் கணவர் ராஜு கண் விழித்தார். பஸ் தூக்கி, தூக்கி போட்டது. ரோடும் சரியில்லை. குண்டும், குழியுமாக இருந்தது. இது மத்திய பிரதேசம் சம்பலில் நடக்கிறது. சம்பல் மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கும் பின் தங்கிய பகுதி. கொள்ளைக்காரர்களும்,

Read More
Mom Fucked In Train

Mom Fucked In Train

This happened to me 2 month ago when me and my mom were coming from Howrah after attending family function to new Delhi.I am Saumil and my mother’s name is Neetu.Now coming to my mom.She is of 45 years but still look beautiful.She is fair is fair in colour and has figure of 38-30-34. She has a beautiful pair of tits which anyone would like to suck.Although its bit sagging but they are the best I have seen till date .She has small amount of flesh around her stomach which any one would like to play with.She is a very conservative lady and never likes to show off.She often wears saree and jeans.And due to wedding she had only saree in her luggage.She looks like a sex goddess in saree.Now coming to the story .After finishing the wedding ceremony and function we were returning back to Ahmedabad.We had ashram express from Delhi to Ahmadabad.And from Howrah we had Poorva express till Delhi.We had first ac reservation in Poorva express.Father was not there as he had to go to Patna.So my mom

Read More
My mom's treatment at the hands of commoners - 11

My mom's treatment at the hands of commoners - 11

The next day went by uneventfully. I opened up my mom’s facebook account in front of her, using the first photo that I took of her face with my camera as her profile picture and used some of the more modest pictures from yesterday for her albums. I had either hidden or edited all the other more revealing pictures of her last night, before I went to bed. I was afraid of what she would think of all the pictures I had taken of her without her knowledge.My mom was very happy with the profile I created and I spent most of the Sunday trying to teach her how to use facebook and at her behest, I taught her how to navigate through the internet. We rarely have these mother-son emotional bonding moments and she was very happy with the amount of attention I was giving her. We even talked to my Dad over the phone and he said he’ll try to come back in a few weeks this time, which made both of use really excited since he’ll be bringing a lot of goodies with him. The day felt really normal

Read More
My mom's treatment at the hands of commoners - 10

My mom's treatment at the hands of commoners - 10

My slumber broke quite late the next morning, about 10:00 AM. Surprisingly, when I woke up, I was sleeping on the carpet next to our empty sofa. There was no one to be found. I was covered in a thin blanket but when I peered inside, I knew I was naked. I put my hand inside and touched my limp cock which seemed quite sore from all the masturbations and the hand-jobs last night, and there was dried up cum on my pubic hairs, my inner thighs and over my scrotum. My thoughts drifted back to last night’s wild sexcapades which started with a leisurely card game and then gradually escalated to a full-blown orgy. I recalled the illicitly tight French-maid’s outfit that my sweet homely innocent mother was forced to wear by this perverted old dominator Uncle Shyam. I remembered how conservative my mom was only about a few months ago and how she had transformed into this slutty MILF, having sex with almost anyone and everyone who came in contact with her – from low-class perverts to African

Read More
My mom's treatment at the hands of commoners - 09

My mom's treatment at the hands of commoners - 09

My sweet homely mature mother had tried to keep her secret hidden from me for a very long time and now that she knew I had seen her, I was afraid that things would become very awkward. After I witnessed her debauchery in the morning, I was afraid to come out of the room and face her. And ever my mom decided not to speak to me. We left Uncle Bapi’s house on a quiet and somber note, even though we were both smiling that afternoon when we boarded the car.Bahadur was driving the car with Karim Chacha in the front seat and me and my mom in the back. Neither of us had said a word to each other since morning and everytime I looked at her, she turned away in shame. I guess I should’ve been grateful that she was not aware of the fact that this wasn’t the first time I had seen her being used and having sex with a low-class man. Regardless, she seemed very conscious of herself now as she tried to avoid my eyes as well as Bahadur’s eyes. The driver too appeared to be very alarmed and I

Read More
My mom's treatment at the hands of commoners - 08

My mom's treatment at the hands of commoners - 08

The next morning I got up with butterflies in my stomach. I couldn’t sleep the whole night thinking about what I had learned. My mother and Shyam Uncle were actually doing naughty things with each other for most of the night! I was shocked and amazed to how daring they both were, doing dirty stuff while my father was at home. But I was wondering, did they do it in the living room sofa or were they using Mom-Dad’s bedroom? I felt a cold shiver when the thought of them fucking each other right beside my sleeping Dad, crossed my mind. But I immediately dismissed the thought realizing that this was impossible. No way could they have dared to do that!I went downstairs to the living room and saw that no one was there on the sofa. But the sofa was still a mess and this meant Uncle Shyam had left early. It was 7:00 AM in the morning and my mom and Dad were still asleep. Truth be told, I was half-expecting my mother to stay asleep after what she must’ve endured last night. I went to the

Read More
My mom's treatment at the hands of commoners - 07

My mom's treatment at the hands of commoners - 07

As I wiped my jizz off the computer screen I realized how those cum stains were on the floor as well as on the staircase. They must've dripped down my mom's thighs as she was moving up to her bedroom. That also explained why she was so tired and wanted to sleep off. Wow what a development! Our servant Haria, whom my mom had only known for a few weeks had finally broken down her barriers and taken her mistress for a ride on his huge monster cock. And I had seen it all on video! No longer was my mom a sweet, homely, devoted wife and a caring mother. Now she was something more. Now, she was a true whore, a true cocktease and a true sex-hungry Bengali housewife!I was feeling thankful towards Uncle Shyam for lending me these small cameras. But as my mind trailed towards the tharki uncle, I realized I was supposed to deliver these videos to him as soon as possible. I decided there was no way I would wanna go to his house at this hour! He's a drunkard and he would probably wanna force-fuck

Read More