Tag: forbidden

பிள்ளை வரம்

பிள்ளை வரம்

"தம்மடிக்கிறியா மாப்ளை?" அத்தான் சிகரெட் பாக்கெட்டை நீட்டியபடி கேட்டார். நான் அத்தான் முன்பு தம்மடித்ததே கிடையாது. ஆனால் இப்போது பேசப்போகும் விஷயத்திற்கு, தம்மடித்தால் தேவலாம் என்று தோன்ற, ஒரு சிகரெட்டை உருவிக் கொண்டேன்.அத்தானும் ஒன்றை எடுத்து வாயில் வைத்துக் கொண்டார். அவரே பற்ற வைத்தார். இருவரும் அந்த மொட்டை மாடியில் நின்றவாறு, ஊரை வெறித்துப் பார்த்துக்கொண்டே

Read More
அமுக்கிப் பார்க்கவா அம்மா

அமுக்கிப் பார்க்கவா அம்மா

எனக்கு போதை சுள்ளென்று உச்சந்தலை வரை ஏறியிருந்தது. வாங்கி வந்திருந்த நான்கு ஃபுல் பாட்டில் விஸ்கியில், ஒரு பாட்டிலில் மட்டும் கால்வாசி மீதம் இருந்தது. மிச்சத்தை எல்லாம் நாங்கள் ஆறு பேரும் குடித்து தீர்த்திருந்தோம். தட்டில் இருந்த கடைசி ரெண்டு சிப்சையையும் வாயில் அள்ளிப்போட்டுக்கொண்டு, நான் மணிக்கட்டை திருப்பி மணி பார்த்தேன். இரவு ஏழு மணி. எழுந்துகொண்டேன்."சரிடா

Read More
Encounter with a beautiful shy lady

Encounter with a beautiful shy lady

When I got transferred to Mumbai I told my friend to search for a house. As I’m new to the place, I find it difficult to get a good house and finally he took me to his friend who was staying in a two bed room flat. His name was Kishore and he was staying with his wife. He wants to share his flat with known person, so that he can save some money. I also agreed to stay with him and shifted my things to his flat. Kishore told that his wife has gone to her mother’s place, a remote village, for delivery and she will be coming next week. He will be using one bedroom and I will be using one. Kitchen & bathroom will be shared by both of us.Days went on and I got used to the new place. I also like that flat, as many chicks and aunties are staying nearby.One day, Kishore told that his wife is coming that evening and he has to pick her from the railway station. But unfortunately, as he has some very very urgent office meeting, he requested me to go and pick her up. He had given me the

Read More
Skin to Skin

Skin to Skin

18 year old Ravi was in great thrill. His Mother, Malathi, who was working as a Nurse in Kuwait was coming on vacation that day, after 3 long years. He was ready in early morning itself to go to the airport to receive her. His Father, an Army man, was working in Kashmir. Ravi, the only Son of his parents, was staying with his Paternal Grandfather, a 75 year old man. Ravi was in his second year of college.Seeing Ravi's excitement his Grandfather commented, "Ravi, don't you even want to have breakfast?"Ravi said "I am so excited to see my Mother and to see the gifts my Mother will be bringing for me, that I don't feel any hunger at all".His Grandfather said lovingly, "Malathi is really lucky to have such a loving Son who loves his Mother more than anything in the world".But only Ravi was knowing the REAL REASON behind his excitement. His own Mother Malathi, a 46 year old plump woman, with big boobs, large thighs and bulging buttocks, was the sole object for his jack off fantasies since

Read More
A friend of my husband

A friend of my husband

My name is Sabitri. I am a married woman of 36 years but have a nice body shape. No one can say at first glance that I am 36 years because I have got very nice and attractive features and a figure from heaven. I am tall. My height is more than 5' 6'' with a slim body as I take very good care of my body. I have a great, praiseworthy, and an attractive figure. My waist is still 34'' while my breasts and hips are 36'' though I am a mother of three children and my first child is nearly 14 years old. And all of them have my complexion which is white reddish. My lips are thin with small-mouthed and my eyes are wide big black colored and have long black hairs.I am living with my family and my husband very happily. I think my husband loves me that very rare husband love their wives. My marital life was nice.Since we are not newly married, we don’t have a continuous sexual relationship but we follow a routine twice or thrice a month. May be this is enough for other woman but I don't think

Read More
Indian Oedipus

Indian Oedipus

I am Mahesh, a motherfucker from the Indian state of Tamilnadu. I was very normal son to my mother until I was 18 and my mom was about 37. From my childhood I spent a lot of my time with mom as my dad was away to a town due to his job. I spent most of my childhood in the village house of my maternal uncle (called Sharma mama). It was quiet later, when I started to go to college that dad took mom and me to town and we started living with him. Due to the smallness of the house it was arranged between us that my mom, and me would sleep in one room while dad would sleep in the other room.I never thought about my mom sexually till one night I awoke from a bad dream and found that mom was not in the room. Where was she? I became curious and went to search for her in the corridor outside the room. I was about to look towards the washroom when I heard a sound coming from my father's room. I peeped there and saw my dad pressing my mom's bare breasts. She was murmuring something but her voice

Read More
At Wedding - Forbidden Desires: A Mother and Son's Secret Affair

At Wedding - Forbidden Desires: A Mother and Son's Secret Affair

Dipa's husband could not make it so she and her son Badal went to attend her niece's wedding. They arrived 2 days before the wedding and had plan to stay for 3 days.Her sister and her brother in-law did not spare any money for their only daughter's wedding. It seemed like they invited all their relatives from both sides of the family . They had a big three storied house, with only one small room in the third floor. Whenever Badal visited his aunt, he used to get this room on the third floor. He liked it because it was quiet and private.No house was big enough for all the invitees. Distant relatives were accommodated in couple of rented houses. There was still accommodation problem remained for the close relatives. Dipa's sister requested her if she would share the same room this time with Badal and her reply was 'no problem' much to her son's dismay. It would force him to stop his nightly jack off sessions. It would be only for three nights he tried to comfort himself.After a long and

Read More
Man of the house

Man of the house

I never thought I would treat my mother Heena as a woman until the day she made me realize I am the man of the house. Few months ago my dad died leaving me and my mother everything he could leave. As a result we have a house and some good cash in the bank. I am a state government employee earning a high salary.All my life I have been reckless when it came to handling house chores. I never bothered about them. I had my dad to take care of outside activities and my mother, inside the home. So I literally lived a no-responsibility life. So when my dad left us, I guess mom had to do all the work. She might have coped well probably for a month or so as she never complained. But one day, she just shouted at me. She cursed me I am irresponsible and a no-good wanderer and this and that. She told me that I am the man of the house and I should take care of all the activities my dad used to do to the household. I felt bad for mom and from then on I started looking into household activities. I

Read More
Busty Indian Mother Submits to Son

Busty Indian Mother Submits to Son

In their youth, Raja and Anaya were full of promise and optimistic about the future, but the years weren't kind. Despite Raja's accounting degree, they struggled to make ends meet. This was a problem unfortunately compounded by the birth of their son, Sai. Anaya wished to contribute to the family funds, but it wasn't viable with a child to raise and Raja wouldn't allow it in any capacity. Raja saw putting a roof over their heads and food on the table as his responsibility alone, just like his father.To find suitable work, they were forced to move from their family and friends to a dilapidated apartment on the outskirts of the capital. Anaya did her best to make the ramshackle house feel like a home. Raja held down two jobs for a time and his pride prevented him from taking handouts from his parents. Anaya was more willing to seek aid and kept the extra money secret.As the years passed, Raja became spiteful of his lot in life and not achieving his potential. Instead of taking out his

Read More
My mom's treatment at the hands of commoners - 11

My mom's treatment at the hands of commoners - 11

The next day went by uneventfully. I opened up my mom’s facebook account in front of her, using the first photo that I took of her face with my camera as her profile picture and used some of the more modest pictures from yesterday for her albums. I had either hidden or edited all the other more revealing pictures of her last night, before I went to bed. I was afraid of what she would think of all the pictures I had taken of her without her knowledge.My mom was very happy with the profile I created and I spent most of the Sunday trying to teach her how to use facebook and at her behest, I taught her how to navigate through the internet. We rarely have these mother-son emotional bonding moments and she was very happy with the amount of attention I was giving her. We even talked to my Dad over the phone and he said he’ll try to come back in a few weeks this time, which made both of use really excited since he’ll be bringing a lot of goodies with him. The day felt really normal

Read More