Tag: mom

இன்னொரு சக்களத்தி

இன்னொரு சக்களத்தி

நான் மகேஷ். வயது 22. இந்த சின்ன வயதிலும் எப்படியோ ஒரு ரெடிமேட் ஷோ ரூமில் மானேஜராக இருந்தேன். ஓனர் வட நாட்டு மார்வாடி. எப்போதாவது சென்னைக்கு வருவான். எனவே எல்லா கடையும் என் பொறுப்பில். நல்ல சம்பளம். எனவே பணம் ஒரு பிரச்சனையில்லை. போதாத குறைக்கு அவ்வப்போது கடையில் வேலை செய்யும் ரோஷினி, ராகினி, பத்மினி என்று வாழ்க்கை ஜெகஜோராக போனது. நான் நல்ல உயரம். 6 அடி இருப்பேன். நல்ல கோதுமை

Read More
From Maid on Terrace to Mom on Bed

From Maid on Terrace to Mom on Bed

Sometimes events take a turn for the good especially if you have a live-in, young, recently married maid. I am, Vijay, a lone child, 19 years of age and studying in my final of collegeWe lived in Pune, in the entire top floor apartment of a building, where most of the flats were unoccupied, except for two ground floor flats. They were occupied on rent, by an Air Hostess and a Banker, who were more at work then at home. My father is an Engineer and is posted in the Middle East, since the last many years. My family consisted of my mother, around 38 years, who worked as a Manager for a firm and our live in maid Sunita, who had been with us since she was a child.Sunita came from a very poor family, who was happy to keep her with us, where she could get security, two square meals a day and a roof over her head. My mother left for work in the morning and returned only in the evening. I had my classes in the morning and returned for lunch. In the evening I went to play with my friends.

Read More
Look Who's Peeking

Look Who's Peeking

"He's doing it again." It was the first thought that came to my mind as I peeked inside my son's room.Inside the room, my son Kanan was laying spread eagle on his big double bed. I observed my handsome son as he slowly stripped off his clothes. He removed his t-shirt, then his shorts tossing them carelessly on one side. Then he propped his head on the pillows and stared at the screen of his laptop on his side that showed a porn movie in progress.I had seen him before in that state. In fact, for the last one week, I had been spying on my son...watching him discreetly while he masturbated.It began a couple of nights ago. I'm an early sleeper, but that night, I was finding it hard to sleep. I decided to take a walk in the backyard. So I left my bedroom, went to the kitchen, opened the door at the back. It opened in the backyard. I pushed the doors noiselessly and slipped outside.It was a moonlit night. I took a deep breath and began to walk in my backyard garden moving to and fro from

Read More
Lessons in Lust

Lessons in Lust

"Ohhhhhhhhhhhhhhh…!" Rohini Woods cried loudly as Sooraj pumped his hard cock into his beautiful wife's cunt.Room was filled with the screams and moans of extreme rapture, and the sound of a male organ slicing through a wet cunt. Sooraj had always enjoyed the frenzied moans his wife emanated every time he made love to her. He knew Rohini loved fucking, and even after twenty years of their marriage, she behaved like a horny teen-ager in bed.He also knew that he was approaching his orgasm."I'm gonna shoot baby." He said hoarsely, thumping her cunt feverishly. "Get ready to take your daily quota of fresh cum.""Don't make me wait darling… pump your seed inside me." She moaned under his unrelenting thumping. Her ass was gyrating in ecstasy…thrusting up and down…again and again, trying to get hold of her husband's beautiful cock deeper into her sucking cunt."It's here baby." Sooraj lurched forward for the final time, boring deep into his wife's delicious pussy and let loose his

Read More
Memories of Mom & Aunt

Memories of Mom & Aunt

2004I am lying in the bed of a posh private hospital in Calcutta, recovering from a surgery for piles. I was under heavy sedatives for last 48 hours. Only that morning, I came back to full senses. A nurse was giving me sponge bath.The nurse, Kana, was attending me all thorough, 12 hours every day. She was in her late thirties, married and was affectionate & friendly. She was fair, about 5'4", medium built, with heavy breasts and hips. 36d-32-38, I guess. She had a roundish face with sharp nose, large eyes and very attractive lips. As traces of hair were visible through her stockings, I was sure she was hairy.From the very beginning, Kana and I went through a few interesting encounters and became good friends. As she first came in to my room immediately after admission, she had a set of pajama in her hand. She asked me to take off my clothes. As I was down to my vest & brief, I asked for the pajama.She came close to me pulled at my vest and said I was to take off everything.

Read More
Mom will you marry me

Mom will you marry me

Before starting the story , let me introduce my family and I am Anand , 21 years and doing my MBA from a reputed college in Delhi and also helping my Mom in her business.My Mom Vibha is 42 years and She is 36 30 38. She is fair in color and 5 feet 4 inches in height. My Father Ashok Jaiswal died in 2008 due to high Diabetes and he left his business for us and a good amount of money but his death was a shock for us and also my mom was not capable of handling business at that time.So after his death we faced lot of troubles and during this time and I came very close to my Mom and there were two hotels and one guest house which needs to be managed. Mom was alone so she asked me to help her in the business so i stated going to office in the evening time after the college.I sue to stay in the hotel / office till late nights and mom use to leave by 8 PM, After all the work , I use to surf net and one day incidentally I opened internet and read many stories.They were interesting but the one

Read More
Mom Fucked In Train

Mom Fucked In Train

This happened to me 2 month ago when me and my mom were coming from Howrah after attending family function to new Delhi.I am Saumil and my mother’s name is Neetu.Now coming to my mom.She is of 45 years but still look beautiful.She is fair is fair in colour and has figure of 38-30-34. She has a beautiful pair of tits which anyone would like to suck.Although its bit sagging but they are the best I have seen till date .She has small amount of flesh around her stomach which any one would like to play with.She is a very conservative lady and never likes to show off.She often wears saree and jeans.And due to wedding she had only saree in her luggage.She looks like a sex goddess in saree.Now coming to the story .After finishing the wedding ceremony and function we were returning back to Ahmedabad.We had ashram express from Delhi to Ahmadabad.And from Howrah we had Poorva express till Delhi.We had first ac reservation in Poorva express.Father was not there as he had to go to Patna.So my mom

Read More
The Saga of Incest. Ch - 24

The Saga of Incest. Ch - 24

I was fed up stroking my cock and keeping myself aroused watching my daddy fucking his beautiful sister who was also now mother of my baby. i also wanted to put my cock inside her cunt because for this only i denied the request of my mummy to fuck her in her marital bed while her husband, my daddy fucked his sister in my bed.Me: "Daddy....... you are fucking phupi from that time....... let me also fuck your sister......."Daddy: "beta....... please....... let me finish with her first...... then you can take her........"Me: "Daddy...... ok then...... you fuck her from behind and let me suck her tits......... i will suck her boobs and play with her body lying under her and you can enter her pussy from behind......."Phupi: "yes bhaiyaaa..... please let Zaheer suck my tits and suck the milk out of my boobs..... i am very full and i want to take some milk out....... please bhaiyaaa.... you can fuck me from behind......."Daddy: "OK beta Zaheer..... you can enjoy her...... you suck her and

Read More
The Saga of Incest. Ch - 23

The Saga of Incest. Ch - 23

Our life just got better. Daddy knew about my affair with his sister and the truth about the paternity of my son. He knew that he was the grandfather of his own sister's baby. Everyday we would joke and chit chat and every night daddy fucked my mummy in his bedroom and I fucked Zara phupi in my bedroom.Daddy’s affair continued with his stepmom, Amina and so did my affair with my mummy Rubina. Everyday in the morning after breakfast, daddy would go to his late fathers home to meet his stepmother Amina. Obviously he went there to fuck her as she was alone in the home and her kids were away at school and college.At this time, I had the freedom to fuck my mummy in her bedroom. I fucked her in the same bed where my daddy fucked her last night. And every time I fucked mummy now, I cummed inside her pussy as we were desperately trying to have a baby.I got two cunts for my cock and my daddy also had two cunts for his cock. But daddy wanted more. He wanted to fuck his sister again and make

Read More
The Saga of Incest. Ch - 22

The Saga of Incest. Ch - 22

Present DayI continued fucking my mother and pregnant aunt Zara. Now both the women were sleeping with me every night. There were no more secrets left between us now. Every night I got to fuck my mummy and Zara phupi together in my parents bed.When Zara phupi was seven months pregnant, we went to hospital for a check up which was done two times a month at that stage. Doctor had a detailed check up of Zara since she had a history of three failed pregnancies.After check up, doctor came out and started discusiing about phupi’s health with me. Since she knew that I fucked my aunt and made her pregnant, nothing was hidden from her about our relation.Doc: “Zaheer…. I want to ask you something…..”Me: “yes doc…. What you want to know….???”Doc: “are you still having sex with your phupi???”Me: “yes doctor….. why???? Is something serious???”Doc: “no….. nothing much serious…. But I advice you to stop having hsex with her now…. Atleast till she gives birth to

Read More